XİDMƏTLƏR

BİZNES AVTOMATLAŞDIRILMASI SAHƏSİNDƏ KONSALTİNQ

Biznesin kompleks şəkildə avtomatlaşdırılması (ERP, BI)
Biznesin optimallaşdırılması və müəssisə məsrəflərinin azaldıması
Biznesin avtomatlaşdırmaya olan tələblərinin yığımı, təhlili və formalaşdırılması
Texniki xidmətlərin və onların təchizatçılarının seçimi, qiymətləndirilməsi, nəzarəti və idarə edilməsi
Avtomatlaşdırma, konsaltinq və İT sahələrində müqavilələrin tərtibatına dair məsləhətlər
Avtomatlaşdırma, layihə inkişafı və idarə edilməsi üzrə autsorsinq
Avtomatlaşdırma auditi və dəyişikliklər üzrə tövsiyyələr
Fərdi layihələndirmə və avtomatlaşdırılmanın reallaşdırılması

İT SAHƏSİNDƏ KONSALTİNQ

İT risklərin və standartlarının idarə edilməsi
İT infrastrukturunun optimallaşdırılması
İT strateqiyanın işlənməsi
 İT siyasətlərinin, prosedurlarının və proseslərinin işlənməsi
Biznes İT-yə olan tələbləriin yığımı və təhlili
İT layihələrinin idarə edilməsi
Müəssisə İT infrastrukturunun yaradılması, planlaşdırılması və monitorinqi
İnformasiya təhlükəsizliyi