HƏLLƏR

Satışların idarə edilməsi

 • Kotirovkaların idarə edilməsi
 • Müqavilələrin idarə edilməsi
 • Çatdırılma
 • Zəmanət
 • Əvəzetmə
 • Qeri qaytarılma

İSTEHSALATIN IDARƏ EDILMƏSI

 • İSTEHSALATIN PLANLAŞDIRILMASI 
 • İSTEHSALATIN ICRASI 
 • İSTEHSALAT GÜCLƏRININ PLANLAŞDIRILMASI VƏ NƏZARƏTI 
 • MAYA DƏYƏRININ AVTOMATIK HESABLANMASI 
 • KEYFIYYƏTƏ NƏZARƏT

İNSAN RESURSLARININ IDARƏ EDILMƏSI

 • KADR UÇOTU 
 • ƏMƏK HAQQININ HESABLANMASI
 •  MƏZUNIYYƏTLƏR VƏ IŞDƏ OLMAMALAR 
 • DAVAMIYYƏT (TABEL UÇOTU) 
 • TƏLIMLƏR VƏ HEYƏTIN INKIŞAFI 
 • HEYƏTIN IŞƏ GƏBUL EDILMƏSI 
 • HƏVƏSLƏNDIRMƏ VƏ SƏMƏRƏLILIYIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • HƏYATIN ÖZÜNƏ E-XIDMƏTI

ALIŞIN IDARƏ EDILMƏSI

 •  SIFARIŞLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI VƏ PLANLAŞDIRMA
 •  KOTIROVKA SORĞULARI VƏ MALSATANLARIN SEÇIMI 
 • MALSATANLARIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • MÜQAVILƏLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • HESAB FAKTURALANIN IDARƏ EDILMƏSI
 •  ÇATDIRMA

ANBARIN IDARƏ EDILMƏSI

 • MAL MƏDAXILI 
 • MAL MƏXARICI 
 • MALLARIN HƏRƏKƏTI 
 • İNVENTARIZASIYA 
 • SAXLANMA YERLƏRININ IDARƏ EDILMƏSI
 • MƏLUMAT YIĞIM TERMINALLARI (POS)
 •  İSTIFADƏ MÜDDƏTLƏRINƏ NƏZARƏT

MÜŞTƏRILƏR ILƏ MÜNASIBƏT (CRM)

 • SIFARIŞÇILƏRIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • LIDLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI
 • SATIŞLARIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • MÜŞTƏRILƏRƏ XIDMƏT
 • MARKETINQ
 •  ZƏNGLƏR MƏRKƏZI (CC) 
 • ANALITIKA

LAYIHƏLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI

 • PLANLAŞDIRMA VƏ ICRAATA NƏZARƏT
 •  MIQYASLAMA 
 • RESURSLARIN IDARƏ EDILMƏSI
 • TAPŞIRIQLARIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • LAYIHƏ BÜDCƏSI VƏ MƏSRƏFLƏRƏ NƏZARƏT

MALIYYƏ IDARƏ EDILMƏSI

 • DEBITORLARIN / KREDITORLARIN IDARƏ EDILMƏSI (AP/AR) 
 • AVTOMATIK HESABLAMA VƏ MAYA DƏYƏRININ IDARƏ EDILMƏSI 
 • ƏSAS VƏSAITLƏRIN VƏ QEYRI-MADDI AKTIVLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • ƏMƏK HAQQININ HESABLANMASI 
 • UÇOT SIYASƏTI (COA, FIFO/LIFO, ACCOUNTS MAPPING, ETC.) 
 • BÜDCƏ 
 • VERGI UÇOTU 
 • XƏZINƏDARLIQ

BIZNES PROSESLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI

 • PROSESLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • ƏMRLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • TƏŞƏBBÜSLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • RESURSLARIN ROLLAR ÜZRƏ IDARƏ EDILMƏSI
 • ÇOX MƏRHƏLƏLI TƏSDIQLƏR

BIZNES TƏHLIL (BI)

 • ANALITIKA
 • HESABATLILIQ VƏ QRAFIK PANELLƏR
 • ONLAYN ANALITIKA VƏ MƏLUMATLARIN EMALI (OLAP) 
 • PROQNOZLAŞDIRMA 
 • SƏMƏRƏLILIYIN KORPORATIV IDARƏ EDILMƏSI

ƏMLAKIN IDARƏ EDILMƏSI

 • ƏSAS VƏSAITLƏRIN UÇOTU 
 • TƏMIR VƏ XIDMƏT EDILMƏ
 •  ZƏMANƏTLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI
 • NƏQLIYYATIN IDARƏ EDILMƏSI 
 • SIĞORTANIN IDARƏ EDILMƏSI
 • KEYFIYYƏTƏ NƏZARƏT